STAVING, Studená spol. s r.o. - stavební firma

Jiráskova 69, 378 56 STUDENÁ, tel./fax: 384 490 286, e-mail: staving1@post.cz


STAVING, Studená spol. s r.o. - stavební firma
Od vzniku firmy v r. 1992 jsme z oboru obč. staveb realizovali tyto akce:
Zakázka rok částka v mil.
Prodejna Mrákotín – pí. Nezdarová 1996 2.400
Dům s pečovatelskou službou ve Studené 1996-97 23.900
Vodovod Olšany (OÚ Studená) 1996 2.730
Rekonstrukce vstupních prostor - MASNA Studená a.s. 1997-98 5.460
   
Výstavba RD v Troubkách nad Bečvou 1997-98 9.600
Novostavba rodinného domku p. Jantače ve Studené 1997-98 3.900
   
Novostavba rodinného domku p. Turzó ve Studené 1998-00 2.300
Novostavba vrátnice OBALU Rozkoš 1998 3.100
   
Výrobní hala ARKOV v Telči 1998-99 9.800
Rekonstrukce jatek – KRAHULÍK Krahulčí 1997-98 4.800
Rekonstrukce BJ v Telči 1998-99 3.100
Novostavba 2 RD v Pelhřimově 1998-99 4.500
Rekonstrukce skladu – KRAHULÍK Krahulčí 1998-99 35.600
Rekonstrukce byt. domu – Studená čp. 24 1998-99 5.200
Novostavba RD p. Belšána ve Studené 1999-00 1.600
Přístavba RD p. Mastného ve Studené 1999 1.300
Rekonstrukce masné výroby – KRAHULÍK Krahulčí 2000 5.450
Stav. úpravy dětského tábora ve Střížovicích 1999-00 1.100
Novostavba RD Ing. Smetany ve St. Hodějovicích 2000-01 1.550
Rekonstrukce soc. zařízení OBALU Rozkoš 2000 2.700
Modernizace kanceláří OBALU Rozkoš 2000 1.800
Výstavba expedice masa – MASNA Studená 2000-01 4.100
Rekonstrukce prodejny v Počátkách – Zmeškal 2000 0.950
Rekonstrukce hosp. stavení Schulz – V. Jeníkov 2001 0.850
Rekonstrukce hosp. stavení v Lipnici – p. Vrána 2001 1.500
Novostavba RD p. Chamráda – Studená 2001 1.000
Vestavba podkroví p. Matouška – Studená 2001 1.000
Přístavba chladíren a bouráren – KRAHULÍK Krahulčí 2001 2.500
Novostavba RD Ing. Chadima – Slapy 2001-02 2.500
Rekonstrukce hosp. stavení v Brandlíně 2001 1.500
Objekt pro rekreační bydlení v Cholunné 2001 2.550
Novostavba RD Ing. Smetany v Sobíně 2001-02 3.000
Výstavba areálu firmy Krásl – Žirovnice 2001-02 1.082
Výstavba areálu firmy EDSCHA – Kamenice 2001 3.000
Rekonstrukce areálu fy Krásl – Žirovnice 2001-02 5.000
Výstavba haly SILVESTR – HIT (hala Vystrkov) 2002 21.900
   
Novostavba rod.domu v Nové Vsi u Kamenice nad Lipou 2002-03 3.500
Novostavba 6 BJ ve Studené 2002-03 6.000
Camp Velkopařezitý – Řásná 2002 0.700
Vařená výroba – MASNA Studená, a.s. 2002 4.170
Expedice uzenin – MASNA Studená a.s. 2003 2.600
Provedení šaten a nástupu zaměstnanců, KRAHULÍK 2002-03 10.250
Novostavba RD v Sobíně – Poláčkovi 2003 1.250
Dům s pečovatelskou službou v Nové Říši 2003-04 13.660


Hala EDSCHA – Kamenice nad Lipou 2002-03 1.280
Novostavba RD – Jesenice u Prahy 2003 3.800
Výstavba lakovny, tiskárny – Obal Rozkoš 2003-04 29.000
   
Rekonstrukce šaten – Masna Studená a.s. 2004 4.600
Dům s byty po příjmově vymezené osoby a zázemím - Strmilov 2004-05 16.000


   
Novostavba rodinného domku v Heřmanči 2004-05 4.500
   
BUFFY, stáje, jatky - MASNA Studená a.s. 2004-05 80.000
   
Výstavba 11BJ ve Studené 2005-06 8.000
   
Vestavba pomocných závodů - TCHIBO Jihlava 2005-06 5.000
Výstavba 8BJ v Dačicích 2006-07 8.000
Úprava prodejny potravin - ZMEŠKAL Počátky 2006-07 5.120
Rekonstrukce rekreačního stavení - Mysletice 2006-07 5.000
Novostavba rodinného domku ve Zdiměřicích u Prahy 2006-07 4.000
Novostavba rodinného domku v Dačicích 2006-07 4.800
Stavební úpravy sádek - Lipnice 2006-07 1.500
Rekonstrukce rodinného domku v Telči 2006-07 2.500
Novostavba rodinného domku v Řečici 2007-08 2.100
Novostavba rodinného domku ve Studené (Ing. Dvořák) 2007-08 1.700
Novostavba rodinného domku ve Studené (MUDr. Dvořák) 2007-08 2.500
Novostavba rodinného domku ve Studené (Bartůšek) 2007-08 1.950
Oprava fasády kostela sv. Prokopa ve Studené 2007 1.800
Márnice hřbitova v Panských Dubenkách 2007 0.750
Novostavba rodinného domku v Klátovci 2007-08 1.800
Rekonstrukce kuchyně Základní školy ve Studené 2007 9.150
Rekonstrukce závodů TECNOCAP Střížovice 2007-08 2.500
Novostavba rodinného domku ve Velké Lhotě 2007-08 1.800
11 řadových rodinných domků v Jihlavě (Na Dolech) 2007-08 24.300
Novostavba seníku a teletníku - FARMA Javořice - Jihlávka 2007-08 12.900
Rekonstrukce veřejných záchodů - OBEC Studená 2008 0.300
Rekonstrukce 2 bytů v bytovém domě ve Studené 2008 0.400
Rodinný domek manž. Vaculových ve Studené - nástavba 2008 0.636
Rekonstrukce býv. skladu FHR na logistické centrum - KRAHULÍK 2008-09  30.227
Rekonstrukce stodoly na rodinný domek - Kamenný Malíkov 2009  1.770
Úpravna vody Maršov a Olšany 2009  1.198
Modernizace stájí pro jalovice - Rodinov 2009-10  14.500
Opravy střech - Družstvo vlastníků Batelov 2009  2.785
Řadové garáže Dačice 2009  1.852
Chodníky - hřbitov Velká Lhota 2009  0.469
Rekonstrukce Božích muk - Panské Dubenky 2009  0.671
Úpravna vody Horní Dubenky 2009  0.701
Rekonstrukce budovy MŠ ve Studené 2010-11  6.188
Rodinný domek se zubní ordinací - MVDr. Zuda, Dačice 2010-2013  9.728
Bioplynová stanice - ZD Kunžak 2010  4.417
Rekonstrukce seníků v Jihlávce a Panských Dubenkách 2010  3.573
Oprava fasády administrativní budovy - CENTROPEN Dačice 2010  0.659
Rekonstrukce sádek v Horních Dvorcích a v Lipnici 2009-10 12.378
Rekonstrukce RD manž. Mitasových - Studená 2010  0.812
Opravy a údržba - TRW Dačice 2011-13  29.019
Rekonstrukce objektu dílen - Markvarec 2011-12  20.030
Demolice truhlárny a novostavba 2 prodejen - MVDr. Zuda Dačice 2011-13  12.310
Výstavba haly obilí - Částkovice 2012  4.599
Centrum integrace při DOMOVĚ LAGUNA Psáry - pekárna 2012-13  5.588
Přístavba Základní školy v Kunžaku 2012  1.795
Opravy a údržba - CENTROPEN Dačice 2012-2013  0.521
Rekonstrukce kravína - ZD Hříšice 2013  14.892
Rekonstrukce 2 bytů - bytový dům Brno - Komárov 2013  0.724
Sklad briket - briketárna Malý Jeníkov 2013  2.221
Oprava návesní kaple - Peč u Dačic 2013  0.369
Fasáda výrobní budovy - CENTROPEN Dačice 2013  4.491
Rekonstrukce Obecního úřadu v Heřmanči 2013-14  1.102
Obecní úřad Panské Dubenky - hasičská zbrojnice 2013-14  0.824
Výstavba 5BJ - obecní byty Kunžak 2013-14  4.740
Rekonstrukce rodinného domku Býkovec - manželé Weissovi 2013-14  1.286
Modernizace farmy v H. Dubenkách - Farma Javořice Jihlávka 2014  13.088
Zateplení a výměna oken - Mateřská škola Střížovice 2014  0.295
Rekonstrukce ZŠ a MŠ Velká Lhota 2014  4.594
Rekonstrukce Obecního úřadu ve Studené 2014  4.396
Rekonstrukce stropů a střechy - Mateřská škola Kunžak 2014  0.541
Stavební úpravy Základní školy Kaliště 2014  0.099
Stavební úpravy šaten TRW - DAS Dačice 2014  1.129
Stavební úpravy RD manželů Kotounových - Studená 2014  0.100
Obec Bořetín - zateplení Obecního úřadu, oprava střechy 2014  0.998
Přístřešek na nářadí - SÚS Studená 2014 0.706
Rampa TRW-DAS Dačice 2014  2.705
Družstvo vlastníků Batelov - opravy areálu 2014  0.958
Camp Velkopařezitý Řásná - fasáda penzionu 2014  0.125
Obec Horní Meziříčko - oprava vodojemu 2014 0.250
Přestavba zasedací místnosti - TRW-DAS Dačice 2014-15  0.635
Přestavba kanceláří - TRW-DAS Dačice 2014-15  1.519
Římskokatolická farnost Panské Dubenky - oprava fasády kostela 2014  0.117
Zastřešení komunikace - TRW-DAS Dačice 2014  1.020
Kostelecké uzeniny, a.s. - expedice masa 2014-15  12.490
Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s. - intenzifikace ČOV 2014-15  6.500
STAGRA Studená - oprava kravina v Olšanech a v Heřmanči 2015  5.500


Mimo uvedené objekty a stavby jsme provedli a nadále provádíme řadu drobnějších zakázek, jako opravy rodinných domků, opravy fasád a drobné služby obyvatelstvu.

Na veškeré stavební práce jsou stavební společností zpracovány Technologické postupy (dle platných norem ČSN) a přezkoumány Certifikačním orgánem (TZÚS Praha, s.p.).

 


 

 

 

 
Novinky

Přijmeme zedníky a pomocné dělníky.
Více na 606 718 978
nebo 384 490 015.

Kontakt

Majitel a jednatel společnosti:
Viktor LUKJANOV
mob:   606 718 978
e-mail: lukjanov@staving-studena.cz

Příprava staveb:
Zdeněk KORANDA
mob:   724 396 494
e-mail: koranda@staving-studena.cz

Vedoucí MTZ, mechanizace a dopravy, bezpečnost práce:
Miloš LINDOUREK
mob:   722 927 215
e-mail: info@staving-studena.cz

Vedoucí ekonomického útvaru:
Jana NĚMCOVÁ
mob:   725 335 099
e-mail: info@staving-studena.cz 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies